Hva betyr graderingen på iT24.no:


Produkter som ikke er tydelig merket brukt/demo osv. er nye produkter i forseglet originalemballasje. For nye produkter gjelder selvsagt ikke disse graderingene.


NB! Husk at disse graderingene er kun kosmetisk. Det er ingen fysiske skader, sprekker som har betyding for funksjon, bruk eller garanti.


GRADE A*: Aller beste gradering på utseende. Dvs. at det ikke er mulig å se at enheten er testet. Det skal altså ikke være noen synlige merker, hakk eller lignende tegn på slitasje/bruk. Den ser med andre ord helt ut som ny.


GRADE B*: Nest beste gradering på utseende. Dvs. at det er lite synlige merker etter bruk (ingen betydelige riper/merker, men veldig små merker etter bruk kan være synlig). Den ser med andre ord nesten ut som ny.


GRADE C*: Det er litt mer synlige merker etter bruk enn grade B (litt små riper/merker på sidene/bak, og bare noen få "hairline" merker på skjermen, men vil ikke ha praktisk betydning og er praktisk talt ikke synlig ved bruk).


Noen kan også ha "Grade D" og da vil det være ganske mye slitasje, men alt fungerer som det skal og garanti/reklamasjonsrett gjelder uansett dersom det oppstår feil.


Hvis det står f.eks. B/C betyr det at den ligger midt mellom disse to graderingene.