Retningslinjer for personvern:

Vi trenger diverse informasjon for å kunne sende varen, kontakte deg i forbindelse med leveransen osv.

Informasjonen lagres sikkert og vi benytter SSL.

Vi lagrer ikke kredittkortinformasjon eller personnummer (all betaling foregår via ekstern side hos betalingsformidler).

IP-adresser kan også lagres av sikkerhetsårsaker i forbindelse med betaling/bestilling.

Vi selger/utleverer ikke informasjonen til andre, og benytter den kun til nødvendige formål i forbindelse med ordre som du selv legger inn.We have implemented reCAPTCHA v3 on the site and that your use of reCAPTCHA v3 is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use. reCAPTCHA may only be used to fight spam and abuse on the site.

reCAPTCHA Terms of Service

reCAPTCHA API works by collecting hardware and software information, such as device and application data, and sending these data to Google for analysis. The information collected in connection with your use of the service will be used for improving reCAPTCHA and for general security purposes. It will not be used for personalized advertising by Google.